Ang wika ay isa sa mga importanteng kasangkapan na bumubuo ng partikular na banse. Ayonkay Larson 1984 ang pagsasalin ay […]