Tag Archives: tirahan

Tirahan Ng Mga Pari"

Tirahan ng mga pari" – Isang lungsod sa Spain c. Pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol Uri ng tahanan AP5KPK-Iia-1 Sabihin ang T kung Tama ang pangungusap at M kung Mali 1Gumawa ng paraan ang misyonerong pari upang mabago ang panahanan ng mga Pilipino. Pin On Ann Tirahan ng mga pari" Tirahan ng mga pari". …

Read More »