Tag: solid

Kahulugan

Kahulugan Ng Solid Waste

1Segregation of wastes at source. Paghiwa-hiwalayin ang mga basura sa bahay pa lang upang makatipid ang gobyerno sa pagbibiyahe ng basura sa dumpsite maisaayos ang kasalukuyang sistema sa pagtatapon …