Tag Archives: sangla

Kasunduan Ng Sangla Ng Bahay

Kasunduan ng sangla ng bahay – KASULATAN NG SANGLA-TIRA ALAMIN NG LAHAT SA PAMAMAGITAN NITO. May habol pa po. Pin Di Berita Kasunduan ng sangla ng bahay Kasunduan ng sangla ng bahay. Delpan Tondo Manila na sa kasulatang ito ay tinaguriang NAGSANGLA. Ang hindi pagtupad sa alinman sa nabanggit na KASUNDUAN ay nangangahulugan ng PAGKANSELA NG KONTRATANG ito at sila …

Read More »