Tag Archives: sample

Kasunduan Sa Pagpapaupa Sample

Kasunduan sa pagpapaupa sample – KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA SA MGA KINAUUKULAN NITO Ang kasunduang ito ay ginawa at nilagdaan ng dalawang paning ngayong _____ ng _____ 20____ dito sa Tamaraw Hills Valenzuela City nina G Gng. KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA SA MGA KINAUUKULAN NITO Ang kasunduang ito ay ginawa at nilagdaan ng dalawang paning ngayong 9 ng Mayo 2019 dito sa …

Read More »

Sample Kasunduan Sa Pagpapaupa Ng Bahay

Sample kasunduan sa pagpapaupa ng bahay – Subol may sapat na gulang at naninirahan sa brgy. DOLORICON BUILDING APARTMENT KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA SA MGA KINAUUKULAN NITO Ang kasunduang ito ay ginawa at nilagdaan ng dalawang panig ngayong _____ ng _____ 20____ dito sa Area 3 Brgy San Manuel 1 Blk 9 Lot 18 Villa G. House Rental Contract Sample In …

Read More »