Tag Archives: saknong

Kahulugan Ng Saknong

4 kasingwagas ito ng mga bayani 5 tulad ng lumbay kong di makayang bathin 6 na nang mangawala ay parang nanamlay 7 malibing may lalong iibigin kita 6. Ang hanap ay isang langit Kahulugan. Pin On Education TalasikTalasalitaan Saknong Matalinghagang Salita Kahulugan 1 Tuturan kong lahat ang mga paraan 2 buong puso 3 maging sa karimlan 5. Kahulugan ng saknong. …

Read More »

Halimbawa Ng Saknong

Subalit ang dalawang elemento ng tula na ito ay magkaiba. Ibat-ibang bilang 2 taludtod sa isang saknong o couplet 3 taludtod sa isang saknong o tercet 4 taludtod sa isang saknong o quatrain 5 taludtod sa isang saknong o quintet 17. Mga Tulang Pambata Remedial Reading Depedclick Remedial Reading Reading Passages Kindergarten Reading Worksheets Parehong parte ng isang tula ang …

Read More »