Ang paggalang ay maaari ding paraan ng pagpapakita ng paggalang o pagsamba ng pagsamba o pagbibigay ng paggalang sa isang […]