Ipaliwanag mabuti na ang ginamit na batayan ay ayon sa Philippine Census 2010 Population Density Approximated Value. Ang populasyon ay […]