Tag: pilosopiya

Halimbawa ng

Halimbawa Ng Pilosopiya

Mga halimbawa ng pagbabaybay. Pag-aantas ng mga konsepto sa Sikolohiyang Pilipino ayon sa lapit o layo nito sa karanasang Pilipino o impluwensyang banyaga at pagkapartikular o pagkaunibersal ng pinapaksa. …