Ang isang tahimik na gabi na 2000 taon na ang lumipas nagdala ng balita ang mga anghel tungkol sa pagsilang […]

Ano ang kahulugan ng pasko sa akin – 1166042 Gawain sa Pagkatuto Bilang 8. Iba-iba ang pangalang ginagamit para sa […]