1pamuhatan-dito nakasulat ang addressng sumulat ng liham at petsa ng pagkasulat ng liham. Hindi niya kayang kumapit sa patalim sa […]