Ang grupo ng mga sinulid na kahanay ng kahabaan ng kayo ay ang hiblang paayon warp at ang grupo naman […]