Tag Archives: oikonomia

Kahulugan Ng Oikonomia

KAHULUGAN NG EKONOMIKS Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang-yaman. Nagpapasya siya kung anoat alin ang higit na mahalaga sa marami niyang pamimilian. Pin On Maikling Kuwento 1Siya ang nagbigay kahulugan sa salitang oikonomia. Kahulugan ng oikonomia. Ang salitang ito ay hango sa salitang Griyego na …

Read More »