Tag Archives: masagana

Kahulugan Ng Masagana

Sanay masagot ninyo ang kahulugan ng panaginip kong ito. Narinig kong may naglalakad pagdilat ko may tatlong matatabang baka. Mitolohiyang Pilipino Si Bathalala Nasa Ibabaw Isang Diwata Nasa Ilalim At Isang Sarimanok Nasagitna Kilala Rin Bato na ang kanyang puso sa lahat ng mga problemang naranasan sa buhay. Kahulugan ng masagana. Tinataboy ko ang mga ito pero ayaw nilang magsialis. …

Read More »