Tag Archives: maraming

Maraming Langgam Sa Bahay

Maraming langgam sa bahay – Tunghayan naman sa Isyu 228 ang panaginip ni Rizalyn tungkol sa kulay pulang langgam. Ang mga bahay-langgam na ito ay sari-sari ang kulay depende sa lupa na ginamit ng mga langgam at maaaring mula sa isa hanggang sa dalawa at kalahating metro ang taas ng mga ito. Langgam Na Itim Pampaswerte At Magbibigay Ng Limpak …

Read More »