Lumulan -um- to load to ride. Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinahahayag ng mga pangungusap. Magiczny Swiat Wrozb I […]