Tag Archives: liberal

Kahulugan Ng Liberal

Nang lumitaw ang 20th siglo at ang mundo ay lumipat sa isang Digmaang Pandaigdig at papunta sa susunod ang termino ay inilaan sa pamamagitan ng isang hanay ng mga liberal na mga nag-iisip na napag-ikot ng pag-ascendance ng pagpaplano ng estado at sosyalismo. Ang ganitong liberalisasyon ng saloobin ay nagresulta sa legalisasyon ng homoseksuwalidad sa maraming mga bansa kasunod ng …

Read More »