Tag: lawa

Kahulugan

Kahulugan Ng Lawa

Isulat sa kaukulang kahon sa tabi ng simbolo ang kahulugan nito batay sa talakayan. Kahulugan ng lunday sa lawa. Sipiso Piso Waterfall The Tallest Waterfall In Indonesia This Waterfall …