Tag Archives: kontrata

Kontrata Sa Pagpapaupa Ng Bahay

Kontrata sa pagpapaupa ng bahay – Na ang UMUUPA ay hindi pauupahan sa iba ang nasabing bahay ng walang nakasulat na pahintulot o pag-sangayon ng NAGPAPAUPA o MAY-ARI ng nasabing BAHAY PAUPAHAN. KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA SA MGA KINAUUKULAN NITO Ang kasunduang ito ay ginawa at nilagdaan ng dalawang paning ngayong 9 ng Mayo 2019 dito sa Blk 64 Lot 19 …

Read More »

Kontrata Sa Pagpapaupa

Kontrata sa pagpapaupa – Kontrata ng pagpapaupa kung alam ninyong matutuwa kayo sa apartment para sa buong yugto ng kontrata ng pagpapaupa at tiyak kayo na matutupad ninyo ang inyong parte sa kasunduan. Kontrata Sa Pagpapaupa Ng Bahay Pdf Bahay Kubo Blog Kasunduan sa pagpapaupa sa mga kinauukulan nito. House Rental Contract Sample In Tagalog Rental Agreement Templates House Rental …

Read More »