Tag: kontrata

Bahay

Kontrata Sa Pagpapaupa

Kontrata sa pagpapaupa – Kontrata ng pagpapaupa kung alam ninyong matutuwa kayo sa apartment para sa buong yugto ng kontrata ng pagpapaupa at tiyak kayo na matutupad ninyo ang …