Tag: kaugalian

Kahulugan

Kahulugan Ng Kaugalian

Ang isang tradisyon ay ang paghahatid ng mga kaugalian o paniniwala mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang kaugalian o tradisyon ay mga paniniwala opinyon kostumbre o mga kuwentong …