Tag Archives: kasanayan

Kahulugan Ng Kasanayan

Ito ay sa larangan ng komunikasyon. KASANAYAN SA PAGSASALITA Pagkalinawan et al 2004 Mga Kasanayang Di-Pormal Pakikipag-usap ang palitan ng kaisipan damdamin at pagpapalagayan ng loob ang mga taong sangkot sa usapan. Pin On Listening Activities MGA MAKRONG KASANAYAN PAKIKINIG PAGSASALITA PAGBASA PAGSULAT PANONOOD Pakikinig Kahulugan Ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig …

Read More »