Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bilang panuring na may kahulugang tulad ng pandiwa ipaliwanag pati ang kahulugan nito. Agham Panlipunan […]