Halimbawa ng mga salitang hiram sa Ingles na may regular na ispeling. Selan delicacy fastidiousness. K To 12 Grade 9 […]

Ang Tagalog bilang isang wikang may Latin na sulat at may matinding impluwensya ng mga wika ng mananakop na Amerikanong […]

Mga Salitang Hiram sa Ingles Nagsimulang pumasok ang maraming salitang Ingles noong 1899 nang sakupin ang Pilipinas ng mga Amerikano. […]