Sa pakikipagkaibigan ay inuugnay at kinokonekta natin ang ating sarili sa ibang tao sa paraan ng ating mga hilig o […]