Ekonomiks Ang agham ng pag-aaral sa kilos at pagsisikap ng tao sa paraan ng paggamit ng limitadong yaman ng bansa […]