Tag: diskriminasyon

Kahulugan

Kahulugan Ng Diskriminasyon

411 Diskriminasyon sanhi ng lahi 22 4111 Direktang diskriminasyon 22 4112 Hindi direktang diskriminasyon 23 412 Diskriminasyon batay sa lahi ng malapit na kamag-anak 24 413 Diskriminasyon sa pamamagitan …