Tag Archives: bilinggwalismo

Kahulugan Ng Bilinggwalismo

Ang multilingguwalismo naman ay patakarang pangwika kung saan nakasalig sa paggamit ng pambansang wika at wikang katutubo bilang pangunahing midyum sa pakikipagkomunikasyon at pagtuturo. Bumuo ng dula-dulaan ukol sa sitwasyong ipinakikita sa larawan 10. Diwa E Journal Tomo 1 Bilang 1 Nobyembre 2013 Kapamilya Ko Si Filipino Kaibigan Ko Si Ingles Metapora At Tema Ng Pakikitungo Sa Filipino At Ingles …

Read More »