Tag: bakit

Bahay

Bakit May Ahas Sa Bahay

Bakit may ahas sa bahay – May mga lihim na bagay na kailanman hindi mananatiling nakatago. Natutuhan namin dito na kung may mga salitang hindi pamilyar ay maaaring tingnan …