Ang pagbabago ng tinig o tono ay makakapagbigay ng kahulugan o makapagpahina ng usapan. Halimbawa sa rehiyong Katagalugan ay mapapansin […]