Kagamitan Sa Paglilinis Ng Bahay At Bakuran

Posted on

Kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran – Displaying top 4 worksheets found for – Mga. 15072020 Start studying Mga Gamit O Bagay Sa Loob At Labas Ng Bahay Words about things inside and outside the house.


Pin On Tagalog Komiks Arts Memes

Kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran

Kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran. Mga Pahina sa Gabay ng Guro 104-106 107-111 112-114 2. Sa paggawa ng bahay at iba pang bahagi nito tulad ng pinto bintana at poste ang kasangkapang gamit dito ay gawa mula sa punongkahoy. Ang mga kagamitan sa paghahanda ng pagkain ay dapat na nasa parehong lugar.

Panuto isulat ang t kung ang isinasaad ng kaisipan ay wasto a kiss kung hindi 1. ARALIN 15- Ikalawang -araw WASTONG PAGLILINIS NG BAKURAN ARALIN 16 PANGKALUSUGAN AT PANGKALIGTASANG GAWI SA PAGLILINIS NG BAHAY AT BAKURAN ARALIN 17 KASIYA-SIYANG PAGGANAP SA MGA GAWAING BAHAY III. Start studying Mga kagamitang sa paglilinis ng bahay at bakuran.

Kilalanin ang bawat kagamitan at tukuyin ang gamit ng bawat isa. Piliin ang sagot sa kahon. Mula sa mga magulang hanggang sa nakababatang kapatid ay dapat tulong-tulong sa pagpapanatili ng masinop maayos at malinis na tahanan.

Mga kagamitan så paglilinis ng bakuran 10 – 9823836 nixztzylapitan nixztzylapitan 26012021 Physics Elementary School answered Mga kagamitan så paglilinis ng bakuran 10 2 See answers. Naisasagawa ang wastong paglilinis ng bahay at bakuran 2. Na gamit ang pamunas sa pagtitipon ng mga dumi 3.

Karagdagang Gawain para sa Takdang Aralin at Remediation Magtala ng limang gawain ng paglilinis sa inyong tahanan at ibahagi ito sa mga kaklase sa susunod na araw. Magiging magaan at kasiya-siya ang paglilinis ng tahanan kapag gumagamit ng. Kasiya-siyang Pagganap ng mga Gawaing Bahay 112.

Pangkalusugan at Pangkaligtasang Gawi sa Paglilinis ng Bahay at Bakuran. Mga Kagamitan sa Paglilinis ng Bahay2. Hugasan pagkatapos gamitin isabit o ilagay sa tamang lagayan ginagamit pangwalis sa magaspang na sahig at sa bakuran.

Naisasagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Naisasabalikat ang pananagutan sa paggawa ng mga tungkulin sa gawaing bahay tulad ng paglilinis ng bahay at bakuran Unang Pagsubok. May iba ngang kahit na ang magdekorasyon ay walang panahon.

Teacher I ginagamit itong pangwalis sa sahig na makinis. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Gradelevel. Bilang bata mahalaga ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga kagamitan sa paglilinis ng bahay.

Ituturo ng modyul na ito ang kagamitan sa paglilinis wastong pamamaraan sa. Tinalakay sa video lesson na ito ang mga sumusunod1. Mga Kagamitan Sa Paglilinis Ng Bahay Ctto J R Instructional Materials And Others Facebook Paglilinis ng panloob Idinisenyo para sa tirahan pati na rin ang pampubliko at pang-industriya na.

Mga gamit sa paglilinis ng bahay. Mapanatiling malinis Add to my workbooks 0 Embed in my website or blog Add to Google Classroom. Isinasabit sa pako upang hindi agad mapudpod.

Nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan. Magwalis Gumamit ng walis tambo sa pagwawalis sa sahig sa loob ng bahay. Sa pag-aaral ng modyul na ito inaasahan ang bawat mag-aaral na.

Matutukoy ang mga gawaing nauukol sa paglilinis ng tahanan. Natutukoy ang angkop na mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran Kasiya-siya ang malinis na tahanan. 275 Sa tulong ng inyong guro gawin ang sumusunod.

Magbigay ng limang 5 pangkaligtasan at pangkalusugang gawi sa paglilinis ng bahay at bakuran. Isulat ang sagot sa kuwaderno 9. Naiisa-isa ang maaayos na pamamaraan sa paglilinis ng bahay.

Ginagamit upang dakutin ang mga basura o dumi. Ginagamit upang dakutin ang mga dumi o basura. Paraan ng Paglilinis.

PAGLILINIS NG BAHAY Inihanda ni. Sa ibabang bahagi ng tahanan D. Sa itaas na bahagi ng tahanan C.

Sa labas ng tahanan B. Kaya sa pagtatapos ng araling ito inaasahan na. Magagamit ang mga angkop na kagamitan sa paglilinis.

Learn vocabulary terms and more with flashcards games and other study tools. Q2 EPP Worksheet 2 Mga Kagamitan sa Paglilinis ng Bahay at Bakuran Matching type test for EPP grade 4 ID. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

15082018 Pagdidilig ng halaman 9. Kalugod-lugod ang malinis na tahanan. Paglilinis ng bahay at bakuran Other contents.

Isulat ang pangalan o kagamitan sa paglilinis ng bahay o bakuran na tinutukoy sa bawat pangungusap. Ituturo ng modyul na ito ang kagamitan sa paglilinis wastong pamamaraan sa paglilinis pag-aayos ng ibat ibang silid at pagpapaganda ng tahanan. Naisasagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran.

Aralin 15 Wastong Paglilinis ng Bakuran. Mga hakbang Paraan 1 ng 4. 15082018 Paglilinis ng mga muwebles 5.

Tamang sagot sa tanong. Aralin 18 Paghahanda ng Masustansiyang Pagkain. Pag-isiping mabuti at subukang magsaya habang nag-tid sa puwang.

Nakikilala ang mga kagamitang panlinis. Na gamit ang walis tingting sa paglilinis ng bakuran 2. Ito ay isang maraming nalalaman at matipid na produkto lalo na para sa paglilinis ng mga gawain.

Bukod sa mga nabanggit na kagamitan mayroon ding pantulong na mga gamit sa paglilinis upang mas maging madali at kaaya-aya ang paglilinis. Maaliwalas ang pakiramdam at nakadaragdag sa kagandahan ng pamamahay. Paglilinis pag-aayos ng ibat ibang silid at pagpapaganda ng tahanan.

Magagamit ang mga angkop na kagamitan sa paglilinis. Pin On Pamilyang Nagtutulungan. Maaliwalas ang pakiramdam at nakararagdag sa kagandahan ng pamamahay.

Matutukoy ang mga gawaing nauukol sa paglilinis ng tahanan. Sa likod ng tahanan 2. Natutukoy ang angkop na mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran.

Magiging magaan at kasiya-siya ang paglilinis ng. Paglilinis ng kisame – Gumamit ng walis na may mahabang tangkay sapag-aalis ng alikabok at agiw. Bakuran sundin ang mga sumusunod na Wastong Paaran sa paglilinis ng Bahay at Bakuran.

3 WASTONG PAGLILINIS NG BAHAY AT BAKURAN Inaasahan Sa pagtatapos ng SLeM na ito ang mag-aaral ay inaasahang. Pati na rin ang damdamin ng bata ay apek-. Kagamitan sa Paglilinis Other contents.

Add to my workbooks 0. Pandanggo sa Sambalilo Skills Developed hello everyone I would like to say haha. Aralin 13 Mga Kagamitan sa Paglilinis ng Bahay.

22012021 Mga Gamit Sa Paglilinis Ng Bahay Displaying top 4 worksheets found for this concept. Bilang bata mahalaga ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Nagagamit ang wastong kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran Panuto.

Sa paglilinis ng tahanan saan ka dapat magsimula. Ginagamit upang dakutin ang mga basura o dumi. Naisasagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay.

Ang pagtulog floorwax ng sahig ng bahay ay ginagawa ng lingguhang 4. Ang paglilinis ng tahanan ay ginagawa araw-araw 5dapat ilagay sa sariling lalagyan ang. Dahan-dahan itong gawin mula sa sulok patungo sa gitna at agad itong dakutin gamit.

21012021 Mga Gamit Sa Paglilinis Ng Bahay Displaying top 4 worksheets found for this concept. Natutukoy ang angkop na mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at bakuran Kasiya-siya ang malinis na tahanan. Kaya sa pagtatapos ng araling ito inaasahan na.

Mga Pantulong na Kagamitan sa Paglilinis3. 274 MGA KAGAMITAN SA PAGLILINIS NG BAHAY Home Eco Aralin l3 LAYUNIN. Larawan paglilinis ng bahay.