Ang maikling kuwento binaybay ding. Pagkatapos ng bawat kwento may mga tanong na sasagutin ang bata upang lubos na malinang […]

Ang natatanging mga Ama ng Maikling Kwento Si Edgar Allan Poe ang ama ngmaikling kwento sa buong mundo samantala sa […]

Ang kahirapan ng mga topiko ay naaayon sa baitang ng mga mag-aaral. Katulad lamang ng ibang mga kwento ang mga […]