View monologo ni maria clara.docx from his misc at central mindanao university. Ang monologo ay isang uri ng pagsasadula na […]

*mahusay na doktor ang kailangan niya para . Sa unang halimbawa, ang salitang mabilis ay naglalarawan sa salitang manlalala na isang . […]