Simple nipa hut design – From the start of the pre-colonial era until now a lot of people still enjoy […]

Bahay kubo inspired house – The name of the primitive Nipa hut is actually based on the Spanish phrase Cubo […]

Mabisang pamatay sa langgam – Ang anay ay isang uri ng insekto na naninirahan bilang kolonya at kumakain ng kahoy […]

Ano ang bahay kalakalan – Terms in this set 8 Samabahayan Konsumer ng mga tapos na produkto at kalakal na […]

Bahay kubo pre colonial – Utilized since the pre-Hispanic Era the bahay kubo remains the house most identified with the […]