Category: Babae

Babae

Gampanin Ng Babae

Gampanin ng babae – Ang papel ng babae at lalaki sa lipunan ay mag sex at bumuo ng pamilya. Narito ang mahalagang gampanin ng babae at lalaki sa panahon …