Halimbawa Ng Sinopsis O Buod

Nang aalis na siDon Juan ang bunso pinigilan siya ng kanyang ama dahil sa takot nab aka matulad siya sakanyang mga kapatid. Sintesis O.