Halimbawa

Tagalog Quotes Philippines

Kahulugan Ng Ict

Maghanap at mag-ipon ng mga bagay sa loob ng silid-aralan na maaaring ipagbili ng isang entrepreneur. Nakabubuo ng mga patakaran na dapat sundin sa.