Halimbawa

Tagalog Quotes Philippines

Kahulugan Ng Kasarian

Ang kaguluhan na ito ay maaaring humantong sa pagkabalisa pagkalungkot at maging pagpapakamatay. Naibibigay ang kahulugan ng gender ideology. Filipino Worksheet Pantangi O Pambalana.

Kahulugan Ng Alipin

Tao na nása ilalim ng kapangyarihan ng kaniyang pinaglilingkuran. Gaya ng dalawang alipin ginawa ng mga pinahiran ang kanilang buong makakaya sa gawaing pangangaral..